Ana arı nedir? Arılar ana arıyı neden öldürür? | Kovandaki görevleri

Ana arı, diğer adıyla kraliçe arı bir arı kolonisini yöneten ve yönlendiren dişi arıdır. Ömrü üç yıl kadardır. Ayrıca ana arılar, kovandaki işçi arılar ve erkek arıların doğumunu sağlamak için yumurtaları dölleme görevini de yürütür. Ana arı bal yapmaz.

Bazı durumlarda kovanın daha verimli çalışması için dışarıdan da ana eklemesi yapılır. Ana arıların fiyatı, türüne göre 75 ila 300 lira arasında değişmektedir.

Satışlarımız Trendyol üzerindendir.

Kolonilerdeki işçi arılar da dişidir. Fakat bu arıların üreme özelliği yoktur. Bu duruma partenogenez mekanizması denir. Bu yüzden bu arılar bir kolonideki üreme yeteneğine sahip tek arı türüdür.

Kovandaki diğer arılar, herhangi bir tehlike anında kraliçe arıyı korur. Ancak bazen kovanda ana arıya karşı başkaldıran bir grup arı çıkabilir. Bu durumda anayı savunan tarafa karşı isyancı taraf üstün gelirse kovanın eski kraliçesi öldürülür. Bu durumda isyancı arılar yeni bir ana arıyı koloni yönetimine getirmeye çalışmaktadır.

Arılar ana arıyı neden öldürür?

Hücresinden çıkan yeni ana, hâlihazırdaki anayı savaşa davet eder. Bu davet için özel bir ses çıkarır. Savaşı kazanan arı, koloninin anası olarak görevine devam eder. Kaybeden ise öldürülür ya da beraberindeki arılarla koloniyi terk eder.

Bir ana arının ortalama ömrü üç yıldır. Bu kendisi gibi dişi olan işçi arılara oranlar çok uzun bir süredir. Çünkü işçi arılar ortalama üç ay kadar yaşar.

Ana arının yumurtlaması

Ana arı ilkbaharda yumurtlamaya başlar. Ananın yumurtlamaya başlaması, aynı anda gittikçe bollaşan nektarın desteğiyle olur. Ana arı kovandaki tüm arılar için yumurtalar bırakır.

Bu arılar hiçbir zaman kovanı terk etmez. Bunun sadece iki istisnası vardır. Dölleme amacıyla gerçekleşen uçuşlarda ve oğul atma olarak tabir edilen durumda ana, koloniden çıkar.

Yumurtlar altıgenlere bırakıldıktan üç gün sonra genç işçi arılar bu yumurtaları beslemeye başlar. Bu besleme süreci sonunda yumurtalar larvaya dönüşür. Bunun ardından yaklaşık iki hafta sonra yeni arılar ortaya çıkar.

Ana arıların meydana gelme süreci diğer arılardan farklıdır. Diğer arıların aksine bu arıların yetiştirildiği hücreler daha büyük ve diktir. Ana larva bu şekilde özenle beslenir. Ardından larva, pupa aşamasına geçince baş aşağı olarak aşağı doğru konum alır. Bu evrede yeni ana çıkmak için bulunduğu hücreyi yer.

“Ana arı nedir? Arılar ana arıyı neden öldürür? | Kovandaki görevleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın