Arıların Önemi

Arılar, dünyadaki tozlaşma ekosisteminin en kritik unsurları arasındadır. Bu sebeple arıların en büyük önemi, birçok bitki türünün üremesinde arıların hayati bir rol üstlenmesidir.

Satışlarımız Trendyol üzerindendir.

Arıların yok olması dünyadaki zirai çeşitliliği büyük ölçüde bitirir.

Çiçeklerin üzerinde bal toplamaya çalışan arılar.

Arılar, yok olduklarında dünyadaki bitki türlerinin birçoğu yok olur. Çünkü bitkilerin polen taşınımında arılar başat roldedir.

Arılı tarım modern tarım yöntemlerinin organik çözümlerindendir.

Bazı seralarda, tozlaşma arılı besinler ile sağlanır. Özellikle bu şekilde yetiştirilen arılı domates üstün bir kalite ve lezzete sahiptir.

Arıların ticari açıdan önemi

Bal, katma değeri çok yüksek bir üründür. Ayrıca vitamin ve mineral açısından da çok zengindir. Kısacası bu durum balı dünyanın her yerinde pahalı bir besin yapar. Arıcılık doğru uygulandığında bir ülkenin ekonomisine büyük katkı yapar.

Arıların ve balın bilinirliği insanlık tarihi kadar eskidir.

Arıların önemine dair yazımız
Arıcılık dünyanın en eski zirai uğraşlardan biridir.

İnsanlar eski çağlardan beri arıların önemini anlamışlardır. Özellikle Mısır piramitlerinde bulunan bal kalıntıları, insanın arıcılıkla kadim ilişkisini ortaya koymaktadır.

Eski Yunanlar, arı ehilleştirmeyi ve onlara barınak yapıp arıların ballarından yararlanmayı Mısırlılardan öğrenmiştir.

Kutsal kitaplarda da arı önemli bir yere sahiptir. Nitekim Nahl Suresi’nin (Arı Suresi) 68/69. ayetlerinde arılarla ilgili şu ifadeler yer almaktadır:

Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git! Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır, işte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

Kuran-ı Kerim

İslam inancına göre arılar vahiyle çalışan canlılardır.

Arılar gerçekten de bir ön bilgi, tabii bir içgüdü ve yönelimle doğar. Öyle ki dünyaya gözünü açmamış yani görme yetisini bile henüz kazanmamış arılar, doğar doğmaz ebeveynlerinin yaptığı gibi beslenme gereksinimi hisseder. Hızlıca günlük rutinlere uyum sağlar.

Yavruların iş bölümüne katılımı da hayli erken gerçekleşir. Yavrular, kısa bir süre içerisinde uçuşa çıkarlar, kendilerine ana yumurtası verilmesi hâlinde ona gerektiği gibi bakar ve zamanında kraliçeyi de yetiştirirler.

Arıların yaşam döngüsü ve doğa için önemi

Bu bölümde arı ve arıcılığa genel bakış seviyesinde bilgilerle tanışacaksınız. Haydi başlayalım! Bu arıcılık ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz “Arıcılık nasıl yapılır?” adlı yazımız sizi bekliyor.

Arının tabiatı bir mucidi andırır.

Arılar, tıpkı bir sanat icra eder gibi altıgen petekler inşa eder. Ayrıca bu akıllı hayvanlar, altıgenleri inşa etmek için mum üretir.

Bir arının vücudu baş, göğüs ve karın bölgelerinden oluşur.

Dil uzvu arının işlevlerini yerine getirmesi için büyük önem taşır. Böylelikle balı diliyle, polenleri ise dili vasıtasıyla ayaklarındaki sepetçiklere takarak kovana getirir. Bu sebeple arı türlerinden en iyi bal toplayanı dili uzun olandır.

Güçlü bir kovan ailesi elli bin ile yüz bin arasında arıya sahiptir.

Bakımlı bir kovan günde yaklaşık beş kilogram kadar bal istifler.

Arılar yeterince bal kaynağının bulunduğu dönemlerde günlük üretimlerinin iki kilosunu harcar, üç kilosunu kovanda bırakır.

Ülkemizde çoğunlukla Kafkas arısı, Karniyol arısı, İtalyan arısı, Kıbrıs arısı ve Mısır kökenli arı ırkları mevcuttur. Bütün ırkları; ana arı, erkek arı ve işçi arılardan oluşur.

Arıların türleri ve cinsiyetleri

Ana arı, kovanın çoğalmasını sağlamanın yanında kolonideki tertip ve düzeni de sağlar. Bu arıya kovanda mutlak bir itaat vardır. Ancak bazı durumlarda bir grup arı, ana arıya karşı isyan eder. Bu durumda ya ana arı isyancılar tarafından öldürülür ya da bu isyan bastırılır. Bir diğer seçenek ise isyancı grubun kovanı terk etmesidir. Bu duruma arı oğulu denir. Arıcılık

Arıların hayat tarzında dişi arının görevi bal yapmaktır. Dişi arılar bu yüzden işçi arı olarak adlandırılır. Kovanın tamamına yakını bu arılardan oluşur. İşçi arılar gibi dişi olan ana arı ise özel bir gelişime sahip olduğu için işçi arılardan farklıdır. Nitekim işçi arılar ölen arkadaşlarını taşıma, altıgen örme, temizlik ve larva besleme görevlerini de yürütür.

Kovanlarda az sayıda bulunan erkek arılar yalnızca üreme görevini görür. Bu arılar ana arıyı dölledikten sonra ölür. İğneleri yoktur. Yalnızca koloninin kalabalık olduğu dönemlerde kovanda bulunmalarına izin verilir.

Topluluk yaşantısı ve iş bölümü yönüyle kraliyeti andıran arılar böcek türleri içinde kendine özgü bir yere sahiptir. Onların onur ve disiplinin ürünü olarak ortaya koydukları bal, biz insanlara sağlık bakımından çokça yararlı bir gıdadır. Lakin onuruna düşkün küçük dostlarımızı sinirlendirirsek bizi iğneyle terbiye etmekten de geri durmazlar. Ancak endişelenmeyin. Eğer alerjiniz yoksa ehil bir arı sokması geçici bir acı ve şişlikten ibarettir.

Özet
Arıcılık ve Balın Tarihi
Yazının Adı
Arıcılık ve Balın Tarihi
Açıklama
Dünyanın en şifalı böcekleri arılardır. Bu yazıda balcılık, arı ve arıcılık tarihine dair genel bakış seviyesinde bilgilerle tanışacaksınız.
Yazar
Yayımcı
Trabzon'dan Bal
Logo

“Arıların Önemi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın