Arıların Önemi

Bu yazıda arıların yaşam için önemi ve arıcılık tarihine dair bilgilerle tanışacaksınız. Ana, erkek ve işçi arıyı tanıyacaksınız. Arıların esrarengiz dünyasına hoş geldiniz.

Arıların önemine dair yazımız
Arıcılık dünyanın en eski zirai uğraşlarından biridir.

Arıların ve balın bilinirliği insanlık tarihi kadar eskidir. Bu da arıların önemi hususunda önemli bir ipucudur. Mısırlıların yaptığı piramitlerde bala rastlandığı söylenilmektedir. Eski Yunanların da arı ehilleştirmeyi, onlara barınak yapmayı ve ballarından yararlanmayı Mısırlılardan öğrendikleri bilinmektedir. Bu yazıda arı ve arıcılığa genel bakış seviyesinde bilgilerle tanışacaksınız. Haydi başlayalım! Bu arada eğer arıcılık ile ilgili bilgi almak istiyorsanız “Arıcılık nasıl yapılır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kutsal kitaplarda da arı önemli bir yere sahiptir. Nitekim Nahl Suresi’nin (Arı Suresi) 68/69. ayetlerinde arılarla ilgili şu ifadeler yer almaktadır:

Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git! Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır, işte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

Kuran-ı Kerim

İslam inancına göre arılar vahiyle çalışan canlılardır. Gözlemlendiğinde arılar gerçekten de bir ön bilgi, tabii bir içgüdü ve yönelimle doğar. Öyle ki dünyaya gözünü açmamış yani görme yetisini bile henüz kazanmamış arılar, doğar doğmaz ebeveynlerinin yaptığı gibi beslenme ve diğer temel gereksinimlerini karşılamaya koyulur. Bu yavruların iş bölümüne katılımı da hayli erken gerçekleşir. Zamanı geldiğinde uçuşa çıkarlar, kendilerine ana yumurtası verilmesi hâlinde ona gerektiği gibi bakar ve zamanında kraliçeyi de yetiştirirler.

Arıları tanıyalım

Arıcılığa genel bir bakış açısı kazandıktan sonra biraz da arıları tanıyalım. Arının tabiatı bir mucidi andırır. Arılar, tıpkı bir sanat icra eder gibi altıgen petekler inşa eder. Ayrıca bu akıllı hayvanlar, altıgenleri inşa etmek için mum üretir.

Arıların tabiat için kritik önemi, çiçekleri döllemektir. Sonuçta arılar yok olursa insan canlılığının son bulacağı iddia edilmektedir. Hatta birçok ziraat şirketi daha verimli ürünler üretmek için özellikle meyve ve sebze ekim alanlarında arı döllemesinden yararlanır.

Bir arının vücudu baş, göğüs ve karın bölgelerinden oluşur. Dil uzvu arının işlevlerini yerine getirmesi için büyük önem taşır. Böylelikle balı diliyle, polenleri ise diliyle ayaklarındaki sepetçiklere takarak kovana getirir. Bu sebeple arı türlerinden en iyi bal toplayanı dili uzun olandır. Güçlü bir kovan ailesi elli bin ile yüz bin arasında arıya sahiptir.

Arıların türleri ve cinsiyetleri

Bakımlı bir kovan günde yaklaşık olarak beş kilogram kadar bal istifleyebilir. İki kilosunu harcar, üç kilosunu kovanda bırakır. Ülkemizde çoğunlukla Kafkas arısı, Karniyol arısı, İtalyan arısı, Kıbrıs arısı ve Mısır kökenli arı ırkları mevcuttur. Bütün ırkları; ana arı, erkek arı ve işçi arılardan oluşur.

Ana arı, kovanın çoğalmasını sağlamanın yanında kolonideki tertip ve düzeni de sağlar. Bu arıya kovanda mutlak bir itaat vardır. Ancak bazı durumlarda bir grup arı, ana arıya karşı ayaklanır. Bu durumda ya ana arı isyancılar tarafından öldürülür ya da bu isyan bastırılır. Bir diğer seçenek ise isyancı grubun kovanı terk etmesidir. Bu duruma arı oğulu denir. Arıcılık

Arıların hayat tarzında dişi arının görevi bal yapmaktır. Dişi arılar bu yüzden işçi arı olarak adlandırılır. Kovanın tamamına yakını bu arılardan oluşur. İşçi arılar gibi dişi olan ana arı ise özel bir gelişime sahip olduğu için işçi arılardan ayrılır. İşçi arılar ölen arkadaşlarını taşıma, altıgen örme, temizlik ve larva besleme görevlerini de yürütür.

Kovanlarda az sayıda bulunan erkek arılar yalnızca üreme görevini görür. Bu arılar ana arıyı dölledikten sonra ölür. İğneleri yoktur. Yalnızca koloninin kalabalık olduğu dönemlerde kovanda bulunmalarına izin verilir.

Topluluk yaşantısı ve iş bölümü yönüyle kraliyeti andıran arılar böcek türleri içinde kendine özgü bir yere sahiptir. Onların onur ve disiplinin ürünü olarak ortaya koydukları bal, biz insanlara sağlık bakımından çokça yararlı bir gıdadır. Lakin onuruna düşkün küçük dostlarımızı eğer onları sinirlendirirsek bizi iğneyle terbiye etmekten de geri durmazlar. Endişelenmeyin. Eğer alerjiniz yoksa ehil bir arı sokması geçici bir acı ve şişlikten ibarettir.

Özet
Arıcılık ve Balın Tarihi
Yazının Adı
Arıcılık ve Balın Tarihi
Açıklama
Dünyanın en şifalı böcekleri arılardır. Bu yazıda balcılık, arı ve arıcılık tarihine dair genel bakış seviyesinde bilgilerle tanışacaksınız.
Yazar
Yayımcı
Trabzon'dan Bal
Logo

“Arıların Önemi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın